Screen reader users: click here for plain HTML
Loading...
2 km
1 mi
Map
Exit
Korzo near Bratislava
Did you mean: Korzo oc: Bratislava
A
Námestie SNP, 811 01 Bratislava-Staré Mesto
02/544 122 45 · astorka.sk
B
Hviezdoslavovo námestie 3, 811 02 Bratislava
C
Pestovateľská 4318/13, 821 04 Bratislava
0903 792 111 · klucovasluzba.sk
D
Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur
0910 989 694
E
Milana Rastislava Štefánika, 902 01 Pezinok
033/641 11 04 · korzopezinok.com
F
Záhorácka, 901 01 Malacky
034/774 25 51
G
Korzo Bélu Bartóka, 929 01 Dunajská Streda
0850 123 123
H
Slovakia
0850 111 777
I
Nám.Slobody 1183/32, 926 01 Sereď
031/789 38 64

Can't find what you're looking for?
Google Maps - ©2015 Google - Terms of Use - Privacy